SKISERVIS

HIGH STANDARD SKISERVIS MONTANA SWISS

Lyže připravuji na švýcarských strojích MONTANA, značce spojené s kvalitou
a precizností servisu lyží a snowboardů.

PROČ LYŽAŘSKÝ SERVIS?

Perfektní funkčnost nářadí (lyže, snowboard). Pouze precizně připravené nářadí garantuje úplnou zábavu na svahu

Delší životnost lyží a snowboardů díky pravidelnému servisu

Vyšší bezpečnost při jízdě

 PRAVIDELNÝ SERVIS JE DŮLEŽITÝ         

Pravidelně prováděný servis je předpokladem větších zážitků z jízdy, ale i vyšší bezpečnosti pro lyžaře, včetně delší životnosti lyží a snowboardů

Je zcela nezbytné, že lyže i snowboard jsou servisovány po skončení zimní sezony tak, aby v průběhu letního období byla skluznice chráněna proti vysušení a hrana proti korozi

Průběžný servis by se měl provádět s ohledem na frekvenci lyžování nebo dle typu sněhové podložky (přírodní sníh, technický sníh, ledovec), která přímo ovlivňuje trvanlivost naúhlované hrany včetně kvality plochy skluznice

I nová lyže nebo snowboard potřebuje servis - jako ideální příklad slouží závodní lyžařský program, kdy 90% závodníků si nechává vyrobený "polotovar" lyže i snowboardu znovu naformátovat (srovnání plochy skluznice a spodní hrany, finální struktura, boční úhlování hrany, spodní tuning hrany, impregnace)

Profesionální brusný automat pro lyže a snowboard

Maximální šetrnost při broušení všech lyží a snowboardů

Počítačem řízené struktury - lineární a křížová

Rovnoměrné broušení plochy skluznice pomocí řízené tlakové křivky

Skiservis MONTANA - 100% zážitek, ale i bezpečnost z jízdy pro lyžaře i snowboardisty

STROJNÍ VYBAVENÍ

TWISTER 

COMPACT EDGE S

SNOWBOARD LC

HTT3-D FINISH

WAX MASTER

RACE WAXER T2 

JETBOND M

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘÍPRAVY LYŽÍ

    1. Čištění a oprava skluznice

 • Přebroušení plochy skluznice na brusném pásu (zr. 80 - 100) bez přítlaku slouží k odstranění starého vosku a zvýraznění potřebných míst budoucí opravy.
 • Mechanické vyčištění poškozené skluznice (škrábance a rýhy) zaručí dokonalé spojení nově natavovaného P-tex materiálu s původní skluznicí.

 2. Základní předbroušení 

 • Ideální optickou rovinu skluznice a spodní hrany docílíme pouze broušením pomocí brusného kamene s konstantním přítlakem a rychlostí posuvu.
 • Zpravidla používáme základní lineární strukturu střední hrubosti. Slouží k většímu odběru materiálu z plochy skluznice i hrany (individuálně dle potřeby) a zároveň k odstranění navařeného polyethylenu.


3. Finální broušení

 • Na ideálně rovnou plochu skluznice "rýsujeme" finální strukturu opět použitím brusného kamene s obměnou otáček jeho rychlosti, rychlosti posuvu a přestavění povrchové struktury - orovnání kamene diamantem.
 • Dle charakteru lyže volíme adekvátní typ požadované struktury - lineární nebo kombinované.
 • Na základě změny parametrů jednotlivých proměnných - řezná rychlost, advance a rychlost diamantu, brusná rychlost kamene, rychlost posuvu, nastavení tlakové křivky pro broušení plochy - jsme dále schopni ovlivnit tvar, hrubost a sklon jednotlivých šrafů - "banánků" (základní skladba struktury).
 • Jednotlivé struktury se dělí na hrubé, střední a jemné.
 • Pro kombinované struktury (závodní program) je důležité dokonalé vyhlazení plochy, použitím nižších otáček broušení s minimálním advancem diamantu a nižší rychlost posuvu slouží k dokonalému vyhlazení skluznice po základním předbroušení a zároveň přípravě pro strukturu závodní.
 • Závodní struktura je rýsovaná pouze jednosměrným broušením špička - patka, 1 cyklus.


4. Úhlování boční hrany

 • Úhel boční hrany závisí na typu a charakteru použití lyže/snowboardu, zkušenosti uživatele a tvrdosti podložky.
 • Boční úhlování hrany - základní úhlování se provádí pomocí brusného pásku v rozsahu 89 - 87°, správně volený úhel zabezpečuje dokonalý kontakt hrany se sněhovou podložkou v průběhu celého oblouku v závislosti na charakteru lyže.
 • Pro závodní servis je základně připravená (naůhlovaná) boční hrana ještě vyleštěna pomocí brusného kamene - tuning boční hrany, slouží k docílení ostrého vrcholu úhlu hrany a zároveň k jejímu vyhlazení, tedy vymazání stopy po brusném pásku.

6. Impregnace a leštění

 • Samotné broušení je vždy velkým zásahem do jednotlivých pórů skluznice, základní impregnace je zvláště potřeba k hloubkové ochraně póru a zajištění jeho elasticity.
 • Ideálním způsobem nanášení vosku je prostřednictvím tepelné voskové lázně, díky které je skluznice schopna absorbovat co největší, ale zároveň i nejnutnější množství vosku - při mazání za studena je tato schopnost vyloučena.
 • Odstranění nadbytečného vosku z plochy skluznice provádíme mechanickým způsobem pomocí nylonových kartáčů a nebo filcových pásů pro polishing, které jsou dostatečně měkké tak, aby nepoškodily - neztupily vrchol úhlu hrany.
 • V případě dobře zvolené a provedené strukturace skluznice je vosk chápán pouze jako sekundární proces pro impregnaci, nikoli jako způsob jak docílit výrazné změny kluzných vlastností lyže.
 • Pouze struktura je proces, který primárně určuje způsob a množství odváděné vody z třecí plochy mezi skluznicí a podložkou a ovlivňuje jak rychlost lyže tak i její ovladatelnost.

Chladící kapalina - emulze

 • Veškeré broušení je prováděno pouze pod tlakovou vodou.
 • Množství a kvalita koncentrátu chladící emulze je základním předpokladem pro dostatečné vymývání brusného odpadu z brusných segmentů.
 • Zvyšuje účinnost a kvalitu výsledku broušení.
 • Chrání ocelovou hranu proti korozi.ZALETNĚNÍ LYŽÍ

Co s lyžemi  než je uložíme k letnímu spánku?

Když skončí lyžařská sezóna a naše lyže uložíme k letnímu spánku, je dobré je tzv. ZALETNIT.

Po zimní sezóně by měl přijít automaticky servis lyží - úprava skluznice, broušení hran, voskování - důležitá část pro zaletnění lyží. Zaletněním chápeme zakonzervování skluznice voskem, který nestrháváme, aby nám přes léto nevysychala a byla chráněna před nečistotami. Jediné na co nesmíme zapomenout je, že vosk musíme před prvním lyžováním strhnout a vykartáčovat.


MOJE ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

High standard ski service team

 • Jedná se o označení speciální skupiny ski servisů, jejichž hlavním brusným strojem je manuální stroj MONTANA se širokým kamenem, popř. starší automat MONTANA . Broušení pomocí manuálního stroje poslední generace umožňuje provedení jednotlivých servisních operací v té nejlepší možné kvalitě.
 • Manuální brusné stroje MONTANA CRYSTAL INLINE, SB Combi, starší automaty MONTANA MODULAR, TWISTER (tyto typy jsou v ČR provozovány) jsou zárukou kvalitního finálního broušení plochy skluznice všech typů lyží a snowboardů. Pro účely závodního servisu je nabízena struktura kombinovaná.

SERVIS POD OZNAČENÍM HIGH STANDARD SKISERVICE TEAM JE ZÁRUKOU KVALITNÍ SLUŽBY SPLŇUJÍCÍ PARAMETRY ZÁVODNÍHO SERVISU.