PŮJČOVNA LYŽÍ 

KOMPLEXNÍ VYBAVENÍ PRO LYŽAŘE

PŮJČOVNA LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ V RUMBURKU

Chcete si dopřát kvalitní zážitek na sněhu, ale nechce se vám z jakéhokoli důvodu investovat do vlastního vybavení?

V rámci půjčovny vám nabízím kompletní vybavení pro sjezdové lyžování.
U mě si vyberete od rekreačních modelů až po závodní kategorie.


Tyto služby můžete využít ve formě

 • krátkodobé výpůjčky
 • testovacího centra lyží

To vše s garancí

 • diagnostiky stavu materiálu a ošetřením před každým zapůjčením
 • správného nastavení hodnot vázání
 • antibakteriálně ošetřené obuvi

 PODMÍNKY PŮJČENÍ

 • V případě zájmu je možné si sportovní materiál při osobní návštěvě příp. telefonicky nebo e-mailem rezervovat.
 • Pro zapůjčení materiálu je nutno předložit minimálně dva platné doklady totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas), zanechat telefonní kontakt a e-mail.
 • Materiál se pronajímá na dobu určitou. Doba nájmu je závazná z důvodu dalších rezervací. Po 16:00 hod. se půjčuje již na příští den.
 • Při zapůjčení se skládá předem záloha v hotovosti až do výše 100% hodnoty materiálu. Výše zálohy, řídící se dle platného ceníku, je stanovena individuálně v konkrétní nájemní smlouvě. Zálohu vracíme při řádném vrácení půjčeného materiálu. Platbu zálohy nepřijímáme platební kartou.
 • Při zapůjčení materiálu se nájemné platí předem ve výši uvedené v ceníku.
 • Zákazník používá sportovní materiál, jehož převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné nájemní smlouvě na smluvenou dobu. Při pozdním vrácení je záloha krácena o doplatek nájemného.
 • Běžné opravy plynoucí z normálního užívání jsou hrazeny sportovním obchodem.
 • Pokud bude zřejmé, že zapůjčený materiál byl nesprávně používán, odpovídá zákazník v plné výši za způsobenou škodu.
 • Provozovatel má v tomto případě právo použít zálohu na opravu nebo náhradu poškozeného materiálu dle ceníku servisních prací (poškození posuzuje servisní technik).
 • Při překročení smluvené doby (tzn. po 10:00 hod. započatého dne prodlení) se zákazník zavazuje doplatit cenu půjčovného dle platného ceníku, nebo bude záloha krácena o doplatek nájemného.
 • Při předčasném vrácení materiálu se zbývající část nájemného zaplacená do řádného termínu vrácení považuje za smluvní pokutu a nevrací se.
 • Sportovní materiál je nutno vrátit očištěný od sněhu a hrubých nečistot. Pokud je materiál při vrácení znečisten účtujeme poplatek 100,-Kč. O poplatek je možné krátit zaplacenou zálohu.
 • Zapůjčený sportovní materiál si při převzetí pečlivě zkontrolujte! V případě zjištěné závady upozorněte obsluhu!
 • Místo výkonu práva je sportovní obchod.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.

CENÍK PŮJČOVNY